Partneři školy

Certifikáty školy


Škola získala akreditaci

Přijímací řízení

Centrum odborné přípravy

Kontakt

ŠKOLA

Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
Koperníkova 1429
767 01 Kroměříž

Telefon:
573 338 932

E-mail:

Datová schránka:
4d6mi5r

IČ: 63459086

DOMOV MLÁDEŽE

Domov mádeže Štěchovice
Štěchovice 1315
767 01 Kroměříž

Telefon:
573 036 411 - ústředna

E-mail:
dm@vetkm.cz

Language / Sprache

Spolupracujeme


ZKOLA70. výročí UNESCOCentra vzděláváníEU - peníze středním školámNa stromě - kácení a údržbaČasopis ZPŠ
Historie školy

Zdá se to být včera, kdy se v kroměřížské bývalé rolnické škole sešlo prvních asi 30 zájemců o studium na nově zřízené zemědělské rolnické škole, oboru veterinárního. Přišli tehdy z různých krajů a okresů Čech a Moravy. Aniž si to uvědomovali, měli se stát průkopníky zcela nové profese – profese veterinárních techniků. Průkopníky a zároveň jakousi „zkušební“ sérií nové kategorie pracovníků právě vzniklé státní veterinární služby. Byla to doba rušná, politicky vypjatá, v níž se ve složitých situacích rodila první zemědělská družstva.

F_Skopalík

Zrod naší školy nebyl nijak snadný a abychom si ji lépe přiblížili, musíme se vrátit dokonce do minulého století. „Volám k Vám, rolníci, kteří máte syny : pošlete je do rolnické školy! Kapitál, který na vzdělání jejich vynaložíte, vyplatí se Vám stonásobně“. Těmito slovy končil své vyprávění o závěrečných zkouškách prvních absolventů jediné rolnické školy na Moravě – v Přerově – známý a všeobecně uznávaný vážený buditel a zemědělský odborník František Skopalík. To bylo v roce 1867 a od té doby se datuje jeho snaha o založení vlastní školy v Kroměříži. Na jeho počest byla v prosinci 1995 odhalena pamětní deska v prostorách bývalé hospodyňské školy – dnešní budově domova mládeže naší školy.

 

škola_perokresba

 

Rolnická škola v Kroměříži byla založena v roce 1875 a v roce 1884 následovalo založení dívčí hospodyňské školy, která byla první školou tohoto typu v českých zemích. V roce 1899 přešla rolnická škola pod správu zemskou a rok na to, v roce 1900 byla i dívčí hospodyňská škola převzata do zemské správy. Pak už šel vývoj obou zemědělských škol poněkud rychleji kupředu. V roce 1905 byla započata výstavba nové školní budovy pro chlapeckou rolnickou školu a v roce 1906 byla předána svému účelu. (Jedná se o nynější školní budovu Tauferovy střední odborné školy veterinární ). O rok později byly dány do provozu i nové hospodářské budovy. Roku l908 byla rekonstruována i nová budova dívčí hospodyňské školy (v ní byl umístěn do 1. 9. 2014 domov mládeže naší školy). Obě školy, jak rolnická, tak i hospodyňská, byly velmi dobře vybaveny pro praktickou výuku a výcvik svých studentů. Tyto školy pokračovaly ve své činnosti až do roku 1948, v době okupace byla zejména rolnická škola útočištěm mladých studentů, které zachránila před nasazením do Německa.

Po osvobození obě školy prodělaly rozdílný vývoj. Hospodyňská škola byla zavedením jednotné školy zrušena, rolnická škola prodělala několik změn. V roce 1952 byla v Kroměříži založena zcela nová škola zemědělského směru, a to střední zemědělská technická škola – obor veterinární, která byla tehdy jedinou svého druhu v republice. Tato škola převzala do užívání budovy a účelová zařízení – jak bývalé rolnické, tak i hospodyňské školy. Střední zemědělská škola, obor veterinární prevence navázala na tradici odborného vzdělávání v zemědělství. Od září 1998 byla přejmenována na Tauferovu střední odbornou školu veterinární.

Informační systém školy

Dne 30.4.2019 byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Škola na facebooku

Dokumenty ke stažení

Jídelní lístek

Sdělení absolventům