Partneři školy

Certifikáty školy


Škola získala akreditaci

Přijímací řízení

Centrum odborné přípravy

Kontakt

ŠKOLA

Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
Koperníkova 1429
767 01 Kroměříž

Telefon:
573 338 932

E-mail:

Datová schránka:
4d6mi5r

IČ: 63459086

DOMOV MLÁDEŽE

Domov mádeže Štěchovice
Štěchovice 1315
767 01 Kroměříž

Telefon:
573 036 411 - ústředna

E-mail:
dm@vetkm.cz

Language / Sprache

Spolupracujeme


ZKOLA70. výročí UNESCOCentra vzděláváníEU - peníze středním školámNa stromě - kácení a údržbaČasopis ZPŠ
Škola dnes

Výchova a vzdělávací činnost školy dnes

Studium je zaměřeno tak, aby absolventi našli uplatnění v soukromých, družstevních a případně státních zemědělských a potravinářských podnicích, v asanační činnosti, v inseminaci, reprodukci zvířat v plemenářské práci, v péči o zdraví zvířat a životní prostředí a v případě zájmu mohli úspěšně pokračovat ve studiu na vysokých školách nejen v České republice, ale i na vysokých školách v zemích Evropské unie.

Studium na naší škole je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou. Studenti absolvují všeobecně vzdělávací předměty (český jazyk a literatura, anglický jazyk, německý jazyk, dějepis, občanská nauka, matematika, fyzika, chemie, biologie, práce s počítačem a tělesná výchova). Z odborných předmětů vyučujeme předměty anatomie a fyziologie zvířat, chov zvířat, výživa a dietetika zvířat, mikrobiologie a parazitologie, nemoci zvířat, hygiena a technologie potravin, reprodukce zvířat, farmakologie, laboratorní technika, ekonomika, pěstování rostlin, inseminace, asanace, patologie, základy latinské terminologie a základy hiporehabilitace. Od školního roku 2003/2004 vyučujeme předmět Motorová vozidla, který umožňuje studentům třetího ročníku získat zdarma řidičské oprávnění skupiny B.

Ve školním roce 2009/2010 jsme zahájili v prvním ročníku výuku podle školního vzdělávacího programu „Veterinářství“ Školní vzdělávací program je vytvořen ze stejnojmenného rámcového vzdělávacího programu (43 – 41 – M/01) a aplikuje jej do konkrétních podmínek školy. Ostatní ročníky pokračují dále ve studiu podle učebního plánu oboru „Veterinární prevence.“

Věnujeme se také osvětové činnosti v oblasti zdravé výživy. Velký důraz klademe na to, aby absolvent nebyl „pouze“ vzdělaným odborníkem, ale aby byl vzdělán a vychován k pohotovému ústnímu a písemnému projevu jak v obecných, tak i profesních situacích. Naši žáci absolvují studium cizích jazyků potřebných k dorozumívání a porozumění i v odborné tematice. Za tím účelem pořádáme každoročně zahraniční zájezdy zaměřené na využití získaných vědomostí.

V průběhu studia žáci vykonávají praxi v zemědělských podnicích, masném průmyslu, farmaceutickém průmyslu, inseminačních stanicích, ve veterinárních ošetřovnách, na obvodech, ve veterinárních, potravinářských a zemědělských laboratořích, v zoologických zahradách a městském útulku pro psy. Praxe má dvě formy: učební a individuální. Učební praxe má charakter skupinového vyučování pod vedením učitele přímo ve zmíněných provozech. Velkým přínosem pro odborný rozvoj každého žáka je individuální praxe. Délka praxe je dva týdny a je vykonávána v období maturitních zkoušek. V průběhu školního roku absolvují žáci ve skupinkách týdenní, tzv. provozní praxi. Poznatky z praxe žáci uplatňují v odborných předmětech a jejich praktické znalosti jsou v závěru studia prověřeny u maturitní zkoušky.

Na škole pracují v průběhu školního roku zájmové kroužky pro žáky, kteří se chtějí blíže věnovat svým zálibám a koníčkům. V současnosti pracují kroužky jezdecký a hiporehabilitace, kynologický, myslivecký (v rámci kroužku lze získat lovecký lístek), ekologický, teraristiky a dále kroužky sportovní například kroužek aerobiku a kroužek turistický. Kroužky jsou vedeny zkušenými pedagogy školy.

Součástí školy je i domov mládeže, který sehrává důležitou roli při vytváření podmínek pro studium. Poskytuje studentům ubytování, stravu, ale také si zde vytváří smysl pro morálku, úctu k lidské důstojnosti, smysl pro pořádek a učí se základním mezilidským vztahům.

Mnozí absolventi úspěšně zvládají studium na kterékoliv vysoké škole, po ukončení VŠ řada z nich pracuje úspěšně jako privátní lékaři, veterinární lékaři hygienické služby, veterinární lékaři v laboratořích, ve výzkumu a vývoji farmaceutických firem. Řada absolventů se uplatňuje ve státních, družstevních, soukromých a akciových zemědělských a potravinářských závodech a ve veterinární službě jako veterinární asistenti, chovatelé zvířat, inseminační, plemenářští a reprodukční technici, asanační technici, podnikatelé na úseku zpracování a hygieny potravin jako ekologové, pracovníci výpočetní techniky, pojišťovací referenti apod. Našim cílem je výchova a vzdělání odborně zdatných a společensky prospěšných absolventů, kteří budou svými znalostmi a schopnostmi reprezentovat školu na veřejnosti.

Informační systém školy

Dne 30.4.2019 byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Škola na facebooku

Dokumenty ke stažení

Jídelní lístek

Sdělení absolventům