Úvodní stránka » Novinky » Přednáška „Prevence v oblasti sociálně právní“

 

Partneři školy

Certifikáty školy


Škola získala akreditaci

Přijímací řízení

Centrum odborné přípravy

Kontakt

ŠKOLA

Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
Koperníkova 1429/22
767 01 Kroměříž

Telefon:
573 338 932

E-mail:

Datová schránka:
4d6mi5r

IČ: 63459086

DOMOV MLÁDEŽE

Domov mádeže Štěchovice
Štěchovice 1315
767 01 Kroměříž

Telefon:
573 036 411 - ústředna

E-mail:
dm@vetkm.cz

Language / Sprache

Spolupracujeme


ZKOLA70. výročí UNESCOCentra vzděláváníEU - peníze středním školámNa stromě - kácení a údržbaČasopis ZPŠ
Přednáška „Prevence v oblasti sociálně právní“

Na domově mládeže proběhla 14. 4. 2016 zajímavá přednáška se strážníkem městské policie Kroměříž Marcelem Šlechtou. Studenti byli seznámeni s důsledky porušování paragrafů trestního zákona, kdy lze kvalifikovat ještě méně závažný protiprávní čin jako přestupkové jednání. Pojmenování problémů ve všech oblastech rizikového chování mládeže obohatil naše studenty ve schopnosti činit informovaná a zodpovědná rozhodnutí. Zajímavý a vtipný výklad našeho přednášejícího jako základní nástroj školní preventivní strategie napomohl k ucelené představě o dodržování norem společenského chování. Vědět, že kontakty s některými lidmi mohou být nebezpečné, hodnotit své chování i druhých, kontrolovat extrémní projevy svých emocí, akceptovat kompetentní autoritu, přistupovat aktivně k problémům patří z hlediska informovanosti studentů k základním předpokladům harmonického a duševního rozvoje jedince.

Naše studentky dokázaly velmi dobře a pohotově správně odpovídat na otázky týkající se vlastní bezpečnosti. Preventivní výchovně vzdělávací působení je neoddělitelnou součástí života volnočasových aktivit studentů. Každodenní život domova mládeže musí mít takovou kvalitu, aby studentům umožňoval osvojit si kompetence zdravého životního stylu, které jsou nejúčinnějším preventivním nástrojem. Výborná spolupráce s městskou policií Kroměříž navázala na dobrou tradici, kdy v měsíci říjnu proběhla profesionální ukázka policejního výcviku psa. Děkujeme našim strážníkům za velmi cenné informace a zkušenosti, které se nám budou určitě hodit do života.

Jarmila Domanská a Alena Nedbalová
vychovatelky DM

Informační systém školy

Škola na facebooku

Dokumenty ke stažení

Jídelní lístek

Sdělení absolventům