Partneři školy

Certifikáty školy


Škola získala akreditaci

Přijímací řízení

Centrum odborné přípravy

Kontakt

ŠKOLA

Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
Koperníkova 1429
767 01 Kroměříž

Telefon:
573 338 932

E-mail:

Datová schránka:
4d6mi5r

IČ: 63459086

DOMOV MLÁDEŽE

Domov mádeže Štěchovice
Štěchovice 1315
767 01 Kroměříž

Telefon:
573 036 411 - ústředna

E-mail:
dm@vetkm.cz

Language / Sprache

Spolupracujeme


ZKOLA70. výročí UNESCOCentra vzděláváníEU - peníze středním školámNa stromě - kácení a údržbaČasopis ZPŠ
Com-2005

Program SOCRATES – Comenius 1 v roce 2005

(Language project)

Comenius 2005 Comenius 2005

Zpráva o aktivitách a výsledku projektu
Číslo smlouvy C1-LP-04/28
Název projektu Importance of equiterapy for the handiccaped people and their integration on the society
Instituce Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
Partnerské instituce Lycée Armand Fallieres Nerac, Francie

Tauferova střední odborná škola veterinární v Kroměříži a Lycée Armanda Fallieres v Neracu jsou školy, které mají hodně společného. Obě jsou zaměřeny na zemědělství, chov zvířat a pěstování plodin, ochranu přírody, a produkci nezávadných potravin. Také organizace výuky a práce ve škole podobný charakter. Žáci obou škol poházejí z relativně velkého regionu, velmi často z rodin podnikajících v zemědělství, ve škole bydlí na domově mládeže a zejména mají silný vztah ke zvolenému oboru studia. Obě školy vytváří podmínky pro uplatnění zájmu žáků i v rámci mimoškolní činnosti, součástí škol jsou chovatelská zařízení, stáje, školní zahrada, sportoviště, které jsou intenzivně využívány.

Cílem projektu byla spolupráce žáků obou škol při hiporehabilitaci a její využití při pomoci hendikepovaným lidem. Vzhledem k tomu, že komunikačním jazykem projektu byla angličtina, byli žáci i učitelé motivováni k zlepšení jazykových dovedností při přípravě, v průběhu výměn, při práci na odborném slovníku i při vyhodnocení projektu.

 

Průběh aktivit

1) Přípravná návštěva

Uskutečnila se 16. – 18. 9. 2005 v Kroměříži. Zde byly dohodnuty podmínky výměny žáků, jejich ubytování a stravování, podrobný program výměny a podíl škol na financování projektu.

2) Pobyt francouzské skupiny ve škole v Kroměříži

Pobyt v České republice se uskutečnil v termínu 8.-22. 10. 2004 a zúčastnilo se ho 21 žáků a 4 učitelé. Program byl dopředu detailně sestaven a byl zaměřen na hiporehabilitaci, práci s hendikepovanými lidmi, historii a současnost chovu koní v regionu a v České republice. Také jsme chtěli, aby se naši hosté seznámili s naší zemí, její historií a současností. Vzhledem k tomu, že většina českých žáků bydlí na domově mládeže, nemohli jsme využít ubytování v rodinách. Hosté byli ubytováni společně s českými žáky, to mělo důležitou úlohu při vytváření neformálních vztahů a prožívání volného času. Velmi zajímavé bylo například srovnání stravovacích zvyklostí, organizace volného času, materiálního vybavení školy a internátu. Takto se nám podařilo do účasti na projektu zapojit velkou část žáků školy, pokud aktivně nepracovali v hiporehabilitaci, mohli se účastnit společné výuky nebo aktivit ve volném čase.

Při pobytu v Kroměříži jsme organizovali tyto aktivity:

 • Prohlídku města s památkami UNESCO, přijetí na radnici v Kroměříži, návštěvu krajského města Zlín
 • Zapojení do výuky odborných předmětů a cizích jazyků ve škole, žáci obou škol se společně zúčastňovali výuky biologie, chemie, anatomie a praxe, mohli se seznámit s organizací výuky, náročností i materiálním vybavením školy. Výuka probíhala v anglickém jazyce formou tzv. cvičení v malých skupinkách asi 10 žáků a byla prakticky zaměřena na práci se zvířaty, laboratorní práce, mikroskopování a pitvy.
 • Zapojení do výuky hiporehabilitace začalo ve škole výkladem a demonstrací, později mohli žáci, opět společně simulovat práci s postiženým pacientem. Tento nácvik a příprava byly nutné před vlastní prací s postiženými dětmi. Příprava probíhala pod vedením odborných učitelů a žáci obou škol pracovali společně. Žáci kroměřížské školy se zapojovali spontánně, většinou z řad členů jezdeckého kroužku a chovatelů koní.
 • Exkurze ve speciální škole pro děti s více vadami v Kroměříži proběhla před zahájením vlastní hiporehabilitace. Francouzští hosté se seznámili se školou a jejími žáky, prohlédli si a ocenili areál, zúčastnili se vyučování i her. Dopoledne, které strávili ve speciální škole (společně se naučili francouzskou píseň o zvířátkách v ZOO) se stalo silným zážitkem.
 • Vlastní hiporehabilitace postižených dětí probíhala ve škole a v jízdárně v Kostelanech pod vedením odborných pracovníků. Důležitá byla koordinace spolupráce žáků, kontakt a komunikace s postiženými, příprava zvířat práce s nimi. Žáci se do hiporehabilitace zapojili velmi aktivně, přesto že se jedná o práci odbornou, zodpovědnou a náročnou, jejich přístup byl příkladný. Zajímavé byly reakce postižených dětí, například respektovaly pokyny ve francouzštině, nebo naopak prudce reagovaly na nesrozumitelnou řeč.
 • Exkurze v chovech koní (Tlumačov, Velká Chuchle) a Národním hřebčíně v Kladrubech seznámila žáky se současným stavem a historií chovu koní v ČR. Návštěva Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně byla věnována prevenci a léčbě chorob koní.
 • V odpoledních a večerních hodinách se uskutečnily sportovní turnaje (kuželky, volejbal) a diskotéka
 • Fotografie z pobytu v Kroměříži a z prováděné hiporehabilitace byly zveřejněny na výstavě v sále hotelu Oskol. Prohlédli si ji hlavně účastníci hiporehabilitace, jejich rodiče a přátelé a příznivci kroměřížské školy.
 • V průběhu pobytu spontánně vznikal slovníček odborných termínů z oblasti chovu koní a hiporehabilitace. Žáci pro názornost nadšeně zhotovili ilustrace a kompletovali databázi slovníku. Dokončení slovníku bylo provedeno až při pobytu ve Francii, zde jsme využili technické a programové vybavení školy v Neracu.
 • Při návratu francouzská skupina krátce navštívila Prahu a její hlavní pamětihodnosti

Na zajištění pobytu a programu v České republice se podíleli mimo jiné tito partneři:

 • Město Kroměříž a jeho představitelé
 • Speciální škola pro děti s více vadami v Kroměříži
 • Granum, občanské sdružení pracující při veterinární škole
 • Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
 • Česká zemědělská univerzita v Praze

3) Pobyt české skupiny ve škole v Neracu

Pobyt ve Francii se uskutečnil v termínu 1.-15. dubna 2005 a zúčastnilo se ho 30 žáků a 3 učitelé. Program byl připraven podobně jako při pobytu v České republice. Hlavní náplní bylo využití hiporehabilitace k integraci postižených, poznávání reálií a historie hostitelské země, zapojení do výuky a aktivit volného času.Také zde byli žáci ubytovaní na internátě školy a stravovali se ve školní jídelně. Poznávali jsme hostitelskou zemi a školu jako bezprostřední účastníci. O víkendu žáci využili pozvání a strávili tři dny v rodinách francouzských žáků. V průběhu výměny vznikaly každý den reportáže, ty jsme odesílali do ČR a předávali čerstvé zprávy z pobytu.

Comenius 2005 Comenius 2005

Při pobytu v Neracu jsme se účastnili těchto aktivit:

 • Prohlídka města, jeho památek a okolí a přijetí starostou na radnici.
 • Zapojení do výuky odborných předmětů a cizích jazyků ve škole, žáci obou škol se společně zúčastňovali výuky biologie, tělesné výchovy, chovatelství, cizího jazyka. Mohli srovnat organizaci výuky, náročnost a materiálním vybavením obou škol. Výuka probíhala v anglickém jazyce v malých skupinkách asi 20 žáků a byla prakticky zaměřena na práci se zvířaty, laboratorní práce, mikroskopování a sportovní aktivity.
 • Zapojení do výuky hiporehabilitace probíhalo nejdříve ve škole. Pro účastníky projektu byl připraven textový materiál ve francouzštině, češtině a angličtině. Žáci společně simulovali práci s postiženými pacienty. Tento nácvik a příprava byly nutné před vlastní prací s postiženými dětmi. Příprava probíhala pod vedením odborných učitelů a žáci obou škol pracovali společně. Vlastní práce s hendikepovanými probíhala na specializovaném pracovišti v Montaubanu. Zde jsme se seznámili se špičkovým pracovištěm zaměřeným na různé kombinované metody integrace hendikepovaných do společnosti. Zdejší zařízení umožňuje lidem z různým typem a stupněm postižení důstojný život s perspektivou integrace.
 • Při pobytu v Neracu jsme společně dokončili práci na slovníku s odbornou terminologií.
 • Exkurze v zemědělských a potravinářských podnicích, například zpracování typických sušených švestek, chov kachen a zpracování tradičních výrobků z kachního masa, výroba vína, chov ústřic.
 • Při poznávaní historických a přírodních památek jsme navštívili Bordeaux, Arcachon, a kouzelná kamenná města Pujol a Villeneuve v blízkosti Neracu.
 • Ve volném čase se žáci věnovali sportovním aktivitám (volejbal, bowling, fotbal) a také se konala diskotéka ve společenských prostorách školy.
 • Při cestě do ČR jsme navštívili hlavní město Paříž a měli možnost poznat jeho památky.

Na zajištění pobytu a programu ve Francii se podíleli mimo jiné tito partneři:

 • Centre d´Accueil et de Tourisme Montauban
 • Město Nerac a jeho představitelé
 • rodiče žáků školy
 • zemědělská škola v Rambouilet

Organizace projektu

Do organizace se na obou školách zapojily týmy tvořené převážně učiteli a vychovateli domovů mládeže, do dílčích prací při organizaci byli zapojeni i žáci. Velmi důležitá práce byla vykonána při přípravné návštěvě, kde byly dohodnuty všechny základní body spolupráce a v průběhu trvání projektu byly dodrženy. Hostitelská škola navrhovala program, který byl konzultován a případně upraven.

Comenius 2005

Při organizaci byla důležitá podpora vedení školy a rodičů. Projekt byl průběžně kontrolován, konzultován a na závěr společně vyhodnocen.

Výsledky projektu

V průběhu projektu se přímí účastníci výměny seznámili s kulturními i materiálními podmínkami v partnerské škole a zemi. Žáci obou škol (nejen přímí účastníci výměny) společně prováděli hiporehabilitaci hendikepovaných, naučili se a upevnili si zásady této práce, navštívili specializovaná zařízení pro práci s hendikepovanými a přímo s nimi spolupracovali také při hře a ošetřování zvířat. V průběhu projektu žáci zpracovávali textovou a obrazovou dokumentaci, která byla předávána ostatním žákům a využita při přípravě výstavy fotografií, webových stránek a závěrečné zprávy. Společným výsledkem projektu je ilustrovaný česko – francouzsko ? anglický slovník na CD s terminologií chovu a využití koní, prezentace fotografií na CD, videokazeta z průběhu výměny a materiál zpracovaný z každodenních reportáží.

Přínos projektu pro účastníky

Žáci obou zapojených škol se mohli seznámit reáliemi partnerské země formou vlastního prožitku, získali a upevnili si nové poznatky o hiporehabilitaci a integraci hendikepovaných. Někteří žáci se zapojili také do přípravy, organizace projektu, přípravy slovníku a mimoškolních aktivit. Žáci získali vlastní zkušenost s relativně dlouhým pobytem mimo rodinu, v jiné zemi se kterou se dokázali vyrovnat. . Byli vedeni k tomu, aby respektovali odlišnosti a snažili se pochopit jejich důvod a význam. Komunikačním jazykem celého projektu byla zvolena angličtina, u všech účastníků došlo ke zlepšení jazykových dovedností a zlepšení motivace při učení cizím jazykům. V odborné terminologii (biologie, anatomie) jsme často využívali dalšího společného jazyka – latiny a ocenili jsme jeho význam i pro mezinárodní komunikaci. U přímých účastníků výměny proběhla v rámci přípravy i krátká jazyková příprava v jazyku hostitelské země. Projekt měl velký význam i pro pedagogy a zaměstnance škol. Setkávali se na různých úrovních při plnění témat projektu. Účastníci dokázali rozpoznat společné problémy a zájmy týkající se obou škol a jejích žáků a snažili se předat si vzájemně zkušenosti s řešením (např. zaměstnatelnost absolventů, sociální podmínky v rodinách, aktivity volného času mládeže).

Vytvořené osobní vazby mezi účastníky, hostitelskými rodinami, pracovníky škol jsou velmi cenným přínosem uskutečněného projektu.

Comenius 2005 Comenius 2005

Vyhodnocení projektu

Projekt lze jednoznačně hodnotit jako velmi úspěšný. Jeho cíle byly splněny v oblasti vzdělávání, poznávání i výchovy mladých lidí. Velmi šťastné bylo partnerství obou škol, naše zaměření, postavení v regionu, uplatnění absolventů v pracovním trhu jsou velmi podobné. Obě školy mají nadšené žáky, které zajímá zvolený obor studia a chtějí se dále zlepšovat.

Na základě pozitivních zkušeností se spoluprácí plánujeme pokračování výměn ve školním roce 2005/2006, tentokrát mimo projekty Comenius.

Informační systém školy

Dne 30.4.2019 byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Škola na facebooku

Dokumenty ke stažení

Jídelní lístek

Sdělení absolventům