Partneři školy

Certifikáty školy


Škola získala akreditaci

Přijímací řízení

Centrum odborné přípravy

Kontakt

ŠKOLA

Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
Koperníkova 1429
767 01 Kroměříž

Telefon:
573 338 932

E-mail:

Datová schránka:
4d6mi5r

IČ: 63459086

DOMOV MLÁDEŽE

Domov mádeže Štěchovice
Štěchovice 1315
767 01 Kroměříž

Telefon:
573 036 411 - ústředna

E-mail:
dm@vetkm.cz

Language / Sprache

Spolupracujeme


ZKOLA70. výročí UNESCOCentra vzděláváníEU - peníze středním školámNa stromě - kácení a údržbaČasopis ZPŠ
Partnerství

Na Švehlově střední škole o „Kvalitě potravin a kvalitě života“

Úspěšně pokračuje využívání financí z Evropských strukturálních fondů ve školství na Prostějovsku. Grantový projekt „Kvalitní potraviny – kvalitní život„, který realizuje Švehlova střední škola Prostějov a jehož partnery jsou Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD, Šilheřovice, s.r.o., VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec a Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž byl podpořen v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Plný název projektu: Kvalitní potraviny – kvalitní život
Název projektu anglicky: Quality food-quality life
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/14.0193
Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Zahájení projektu: 20.12. 2010
Ukončení projektu: 30.11. 2013

Hlavní cíle a výstupy projektu

  • Vytvoření sítě spolupracujících škol čtyř krajů, jejich vzájemná spolupráce s orgány státní správy, potravinářskými podniky a VŠ.
  • Školení pedagogických pracovníků, kteří budou autory výukových materiálů, v oblasti využití multimedií ve výuce.
  • Tvorba aktualizovaných výukových materiálů ve formě 21 výukových modulů. Jednotlivé moduly budou obsahovat didaktické testy, pracovní listy k  laboratorním cvičením, powerpointové prezentace, multimediální materiály a učební materiály.
  • Zavádění inovativních metod  výuky – veletrhů nápadů a workshopů.
  • Realizace vzdělávacího a metodického portálu a nasazení portálu do řádné výuky.

Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávání žáků oborů Analýza potravin a Technologie potravin v oblasti výroby, hygieny a kvality potravin pomocí nově vytvořených výukových materiálů a  zaváděním inovativních vyučovacích -  veletrhů nápadů a workshopů. Na tvorbě aktualizovaných materiálů  se budou podílet učitelé čtyř spolupracujících potravinářských škol. Tito učitelé  budou ve spolupráci s potravinářskými podniky, orgány státní správy pro kontrolu potravin a s VŠ potravinářského zaměření vytvářet 30 vzdělávacích modulů, které budou prakticky využívány ve výuce 7 předmětů.

Vytvořené moduly budou zahrnovat

  • didaktické testy, pracovní listy, powerpointové prezentace, multimediální a učební materiály
  • pro umístění vytvořených modulů vznikne vzdělávací a metodický portál
  •  aktualizované materiály a inovativní metody výuky povedou k zatraktivnění odborné výuky a upevnění mezipředmětových vazeb
  • vybraní učitelé budou absolvovat semináře zaměřené na využívání multimediálních prvků ve výuce a tím dojde ke zkvalitnění jejich práci ve školách

Celkem v projektu bude podpořeno  450 žáků a 21 učitelů.

Kontakty

RNDr. Jarmila Plisková – vedoucí projektu
Ing. Renata Grulichová – manager projektu, hlavní metodik projektu
Ing. Barbora Mikulková – manager projektu, hlavní metodik projektu

Telefon: 775245349, 777067574
e-mail: kvalitapotravin@seznam.cz

Podrobnější informace o projektu naleznete na stránkách Švehlovy odborné školy Prostějov zde.

Projekt byl k 30.11.2013 ukončen.

Informační systém školy

Dne 30.4.2019 byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Škola na facebooku

Dokumenty ke stažení

Jídelní lístek

Sdělení absolventům