Partneři školy

Certifikáty školy


Škola získala akreditaci

Přijímací řízení

Centrum odborné přípravy

Kontakt

ŠKOLA

Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
Koperníkova 1429/22
767 01 Kroměříž

Telefon:
573 338 932

E-mail:

Datová schránka:
4d6mi5r

IČ: 63459086

DOMOV MLÁDEŽE

Domov mádeže Štěchovice
Štěchovice 1315
767 01 Kroměříž

Telefon:
573 036 411 - ústředna

E-mail:
dm@vetkm.cz

Language / Sprache

Spolupracujeme


ZKOLA70. výročí UNESCOCentra vzděláváníEU - peníze středním školámNa stromě - kácení a údržbaČasopis ZPŠ
Aktuální nebezpečné zoonózy

Ptačí chřipka

Základní informace o projektu

Úplný název projektu

Aktuální masově nebezpečné zoonózy – ptačí chřipka

Název projektu anglicky

Actual Epidemy Danger of Aviary Influensa

Název operačního programu

Operační program Rozvoj lidských zdrojů

Zahájení projektu

1.září 2006

Ukončení projektu

31.leden 2008

Ptačí chřipka je nakažlivé onemocnění ptactva, infikována mohou být také prasata, kočky a psi. Nebezpečí této choroby spočívá v tom, že za určitých okolností může být nakažen také člověk.

Projekt je zaměřen k poskytnutí ucelené informace o této chorobě, která se ve svém důsledku může dotknout všech obyvatel České republiky. Odborná náplň jednodenního odborného semináře vychází z dosud známých skutečností a je členěna do následujících témat:

 • Vysvětlení pojmu zoonóza.
 • Klasifikace šíření nemocí přenosných ze zvířat na člověka podle způsobu přenosu.
 • Ptačí chřipka u ptáků – základní projevy nemoci, způsoby přenosu ptačí chřipky mezi ptáky.
 • Způsoby přenosu ptačí chřipky z ptáka na člověka.
 • Projevy nemoci u člověka.
 • Léčba ptačí chřipky.
 • Hlavní zásady chování lidí při pobytu v oblasti výskytu nemoci.
 • Aktuální doporučení Světové zdravotnické organizace WHO, Státní veterinární správy, Ministerstva zdravotnictví ČR a j.

Cíle projektu a cílové skupiny:

Cílem projektu je poskytnout ucelené informace o této nebezpečné nákaze přenosné na člověka, s důrazem na odpovědné chování lidí ve smyslu dodržování hygienických pravidel při turistických cestách i respektování veterinárních opatření při obchodování se zvířaty. Je také rámcovým návodem k postupům obyvatel v případě výskytu ptačí chřipky na našem území.

Zahrnuty jsou i informace o průběhu choroby u člověka se zásadami prevence, vycházející ze současných poznatků. Vzhledem k tomu, že se jedná o onemocnění v Evropě nové a účinné postupy k minimalizaci jeho dopadu na zdraví lidí i zvířat bude třeba řešit v celoevropském kontextu, je nutné se na tuto situaci připravit.

Hlavním úkolem projektu je seznámit v předstihu zainteresovanou odbornou i laickou veřejnost s hlavními fakty o nákaze, zásadami prevence i postupy činnosti v průběhu možné pandémie.

Cílové skupiny:

 • Odborníci úřadů státní správy a samosprávy
 • Další orgány státní správy
 • Zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců
 • Obce, svazky obcí

Přínos pro cílovou skupinu:

Přínosem projektu je rozšíření nabídky profesního vzdělávání cílových skupin. Absolvování jednodenního odborného semináře poskytne posluchačům nové aktuální vědomosti v dané závažné problematice. Tím jim umožní zaujmout kvalifikovaný postoj a rozhodování v případě vypuknutí nákazy i možnost šíření potřebné osvěty mezi obyvatele.

Znalost problému, připravenost a vhodně přenášená osvěta mají pro cílovou skupinu dvojí pozitivní dopad. Skutečnost, že daná problematika nebude pro ně zcela nová, přispějí svými reakcemi v případě vypuknutí nákazy k profesionálnímu přístupu a tím i k určitému zklidnění situace. Důsledkem toho je zvýšená důvěra obyvatel a posílení profesní prestiže cílové skupiny.

Vytvořený vzdělávací program je přínosem i pro Tauferovu SOŠ veterinární Kroměříž. Je předpoklad, že v budoucnu bude pokračovat realizace dalšího vzdělávání konečných cílových skupin nejen ve Zlínském kraji, ale v rámci celé ČR. Tyto aktivity přispívají k prestižním záležitostem školy.

Ukončení realizace projektu: 1.3.2007

 

Odborný seminář

Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž,
12.12.2006

Počet účastníků

26

Městské úřady, magistrát města Zlína

8

Městská policie

6

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

2

Český svaz chovatelů

5

Výrobní závody zpracující drůbeží maso

1

Krajská hygienická stanice ZK

1

Klub ekologické výchovy

1

Myslivecký svaz KM

1

KVZ SVS ČR – inspektorát KM

1

 


Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Informační systém školy

Škola na facebooku

Dokumenty ke stažení

Jídelní lístek

Sdělení absolventům