Partneři školy

Certifikáty školy


Škola získala akreditaci

Přijímací řízení

Centrum odborné přípravy

Kontakt

ŠKOLA

Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
Koperníkova 1429/22
767 01 Kroměříž

Telefon:
573 338 932

E-mail:

Datová schránka:
4d6mi5r

IČ: 63459086

DOMOV MLÁDEŽE

Domov mádeže Štěchovice
Štěchovice 1315
767 01 Kroměříž

Telefon:
573 036 411 - ústředna

E-mail:
dm@vetkm.cz

Language / Sprache

Spolupracujeme


ZKOLA70. výročí UNESCOCentra vzděláváníEU - peníze středním školámNa stromě - kácení a údržbaČasopis ZPŠ
Manipulace se zvířaty

Manipulace se zvířaty za mimořádných okolností

logoesf

Základní informace o projektu
Úplný název projektu Manipulace se zvířaty za mimořádných okolností ohrožujících životy a zdraví lidí i zvířat, nebo majetek občanů
Název projektu anglicky Animal Manipulation in Extraordinary Circumstances, Endangering Life and Well-being og People, Animals or Properties
Název operačního programu Operační program Rozvoj lidských zdrojů
Zahájení projektu 1. únor 2006
ukončeníí projektu 31. leden 2008

Stručný obsah projektu

Získání specifických znalostí a praktických dovedností cílených k bezpečnému zacházení s hospodářskými, volně žijícími zvířaty a zvířaty ze zájmových chovů v době živelných pohrom a kalamit (povodně, vítr, sníh), požárů, nucené evakuace zvířat při úniku chemických a radioaktivních látek, dopravních nehodách při transportu zvířat a podobně. Nedílnou součástí odborné náplně je seznámení s fyziologickým a stresovým chováním a obrannými reakcemi jednotlivých druhů zvířat, zásadami první pomoci postiženým zvířatům a BOZP. Dalším odborným výukovým blokem je problematika použití mimořádných přepravních prostředků za nestandartních situací, usmrcování zvířat za mimořádných okolností, likvidace těl uhynulých zvířat, zahraboviště, zásady asanace. Samostatným výukovým blokem je platná legislativa ČR (přestupkové řízení, trestní zákon) s důrazem na aplikaci veterinárního zákona, zákona na ochranu zvířat proti týrání a souvicející předpisy, synchronizace s předpisy EU.

Cíle projektu a cílové skupiny

Cílem projektu je seznámit zainteresovanou odbornou a laickou veřejnost s hlavními zásadami manipulace se zvířaty za mimořádných okolností při respektování pravidel BOZP, nákazových, hygienických a ekologických norem (likvidace těl uhynulých zvířat, asanace) za striktního dodržování platné legislativy ČR a EU. Cílovou skupinou jsou především pracovníci státní správy a samosprávy, zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců, obce, svazky obcí. Kritériem pro výběr účastníků kurzu je ukončené středoškolské vzdělání a práce v oblasti, pro kterou jsou znalosti získané tímto kurzem důležité.

Realizace projektu

Pilotní kurz se uskutečnil ve dnech 15. - 19. října 2007 a celkem se ho zúčastnilo 30 frekventantů.

Program se skládal z teoretických přednášek a z praktických ukázek manipulace s různými druhy domácích a hospodářských zvířat. Celkový rozsah výuky byl 40 hodin, z toho 35 teoretických a 5 praktických cvičení. O abslovování kurzu získali účastníci osvědčení.

 1. Manipulace a zacházení s hospodářskými zvířaty
  Nejčetnější druhy hospodářských zvířat chovaných na území ČR, životní prostředí, chov
 2. Manipulace a zacházení se zvířaty volně žijícími na území ČR
  Nejčetnější druhy zvířat žijící ve volné přírodě (výběr druhů), životní prostředí, chov
 3. Manipulace a zacházení se zvířaty zájmových chovů
  Nebezpečné druhy zvířat (vyhláška). Nároky chovaných zvířat na prostředí, chovná zařízení u soukromých chovatelů
 4. Manipulace se zvířaty v zoologických zahradách
  Nejčetnější druhy zvířat chované v zoologických zahradách ČR. Chovná zařízení
 5. Základy etologie ? chování zvířat v přirozeném prostředí
  Vliv stresu na chování jednotlivých druhů zvířat, zklidnění a metody bezpečného zacházení s nimi (jednotlivci, skupiny stáda ? projevy zvířat)
 6. Přeprava zvířat – podle druhů
  Zásadní pravidla bezpečné přepravy jednotlivých druhů zvířat, přeprava zvířat vextrémních situacích, použití mimořádných doparavních prostředků a zařízení
 7. Zásady první pomoci zvířatům
 8. Zásady BOZP, pracovní oděvy a ochranné pomůcky
 9. Veterinárí a související legislativa
 10. Praktická výuka
  Tauferova SOŠ veterinární, ZOO

Manipulace se zvířaty

Manipulace se zvířaty


Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Informační systém školy

Škola na facebooku

Dokumenty ke stažení

Jídelní lístek

Sdělení absolventům