Partneři školy

Certifikáty školy


Škola získala akreditaci

Přijímací řízení

Centrum odborné přípravy

Kontakt

ŠKOLA

Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
Koperníkova 1429
767 01 Kroměříž

Telefon:
573 338 932

E-mail:

Datová schránka:
4d6mi5r

IČ: 63459086

DOMOV MLÁDEŽE

Domov mádeže Štěchovice
Štěchovice 1315
767 01 Kroměříž

Telefon:
573 036 411 - ústředna

E-mail:
dm@vetkm.cz

Language / Sprache

Spolupracujeme


ZKOLA70. výročí UNESCOCentra vzděláváníEU - peníze středním školámNa stromě - kácení a údržbaČasopis ZPŠ
Realizované

Poskytovatel podpory Zlínský kraj

PF03-09 Podprogram pro rozvoj EVVO ve Zlínském kraji


Projekt PF03-09/031 „Veterinární ekokodex“

minimalizace a třídění odpadů, úspory energie, vody a zlepšení životního prostředí školy

Plánované aktivity projektu:

I. etapa II. etapa
červen 2009 - listopad 2009 prosinec 2009 - červen 2010
Aktualizace školního programu EVVO Ekokodex školy
Založení pracovního týmu Ekoškoly Začlenění EVVO do výuky praxe – pokračování
Analýza ekologického stavu školy Zpracování podání žádosti o titul Ekoškola
Plán činnosti k ekologizaci školy Eko Workshop-ukončení druhé etapy realizace projektu
Materiální vybavení pro třídění odpadu
Monitorování a vyhodnocení výsledků
Začlenění EVVO do výuky praxe
Eko Workshop-ukončení první etapy realizace projektu
Výstupy I.etapy : Výstupy II.etapy :
Realizované akce: 5 Realizované akce: 3
Realizované výukové programy: 1 Realizované výukové programy: 1
Ukončení realizace 30.6.2010

 

Cíle projektu

Cílem projektu „Veterinární ekokodex“ je propojení teoretické výuky environmentální výchovy s praktickými kroky vedoucími ekologicky šetrnému provozu školy. Obsah projektu je složen z témat Odpady, Energie, Voda a Prostředí školy. Náplň programu je určena pro celou školu, vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy a ostatních nepedagogických pracovníků. Záměrem projektu je zapojení Tauferovy SOŠ veterinární Kroměříž do celosvětové sítě 20 000 škol a udělení mezinárodního titulu Ekoškola (Eco-Scoools), získání certifikátu, loga a vlajky Ekoškola. V ČR je zapojeno 120 škol a titul získalo 35 z nich. V rámci projektu bude vytvořen celoškolní pracovní tým, bude analyzována současná situace na škole v uvedených tématech, budou navržena zlepšení, která se v průběhu realizace projektu budou plnit. Projekt pozitivně přispívá k ekogolizaci školy nejen v oblasti výuky, ale i mimoškolní činnosti a významně podporuje oblast udržitelného způsobu života.

„Ekotým“ - pracovní tým Tauferovy střední odborné školy veterinární Kroměříž
Pracovní tým je praktickým vyjádřením, že Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž bude usilovat o titul EKOŠKOLA a bude se snažit o pozitivní změny ve svém fungování

Struktura „Ekotýmu“

30 osob - zástupci žáků, učitelů, vedení školy, provozních zaměstnanců

  • Zástupci žáků (24 osob): z každé třídy 2 zástupci (12 tříd)
  • Vedení školy (1 osoba): ředitelka školy
  • Učitelé (3 osoby): vedoucí praxe, koordinátor EVVO, propagátor projektu
  • Provozní zaměstnanci (2 osoby): ekonomka školy, vedoucí Domova mládeže.

Informační systém školy

Dne 30.4.2019 byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Škola na facebooku

Dokumenty ke stažení

Jídelní lístek

Sdělení absolventům