Partneři školy

Certifikáty školy


Škola získala akreditaci

Přijímací řízení

Centrum odborné přípravy

Kontakt

ŠKOLA

Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
Koperníkova 1429/22
767 01 Kroměříž

Telefon:
573 338 932

E-mail:

Datová schránka:
4d6mi5r

IČ: 63459086

DOMOV MLÁDEŽE

Domov mádeže Štěchovice
Štěchovice 1315
767 01 Kroměříž

Telefon:
573 036 411 - ústředna

E-mail:
dm@vetkm.cz

Language / Sprache

Spolupracujeme


ZKOLA70. výročí UNESCOCentra vzděláváníEU - peníze středním školámNa stromě - kácení a údržbaČasopis ZPŠ
Škola pro praxi

Škola pro praxi – praxe pro školu

O projektu

O projektu
Hlavním cílem projektu je prohloubení, zkvalitnění a modernizace praktické přípravy žáků v reálném pracovním prostředí. Projekt se soustředí na vybudování sedmi funkčních středisek praxe na třech partnerských školách pro podporu praktické výuky v šesti oborech.

Střediska praxí:

 • Autotronik - Prostějov,
 • Autotronik - Hradec Králové,
 • Potraviny - Prostějov,
 • Veterinářství - Kroměříž,
 • Stavební provoz - Hradec Králové,
 • Elektro - Hradec Králové,
 • Podnikání - Prostějov.

Dílčí cíle projektu

 • Zapojení odborníků z praxe do běžné výuky v návaznosti na příslušné ŠVP a to zejména ve vyšších ročnících, kde dochází k prohloubení učiva nebo k jeho aktualizaci s odkazy na praktické využití. Odborníci z praxe obohatí výuku realizovanou v nově vybudovaných střediscích praxe o práci s novými technologiemi, nové pracovní postupy a trendy v konkrétním oboru. Zapojení těchto odborníků bude motivovat žáky pro studium a práci v oboru a přibližovat obsah výuky požadavkům pracovního trhu.

 • Integrace zkušeností z provádění praktického vyučování v jednotlivých regionech, sdílení know-how a šíření dobré praxe mezi zapojenými školami, zaměstnavateli a odbornou veřejností. Pořádány budou odborné workshopy, zpracování analýzy a popisu možností zajišťování praktického vyučování v daném oboru vzdělání v regionu. Analýza bude zpracována pro každý obor a region, na který je projekt zaměřen.

 • Získání nových partnerů pro realizaci praktického vyučování žáků a zapojení externích odborníků do praktického vyučování ve školách. Při realizaci projektu přitom využijeme aplikované modely spolupráce škol a firem vytvořené v rámci IPn Pospolu.

Cílová skupina
Primární cílovou skupinou projektu jsou žáci následujících studijních oborů:

Na Švehlově střední škole polytechnické:

 • Obor vzdělání Autotronik (39-41-L/01)
 • Obor vzdělání Technologie potravin (29-41-M/01)
 • Obor vzdělání Analýza potravin (29-42-M/01)
 • Obor vzdělání Podnikání (64-41-L/51)

Na Střední odborné škola v Hradci Králové:

 • Obor vzdělání Autotronik (39-41-L/01)
 • Obor vzdělání Stavební provoz (36-44-L/51)
 • Obor vzdělání Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (39-41-L/02)

Na Tauferově střední odborné škole veterinární Kroměříž:

 • Obor vzdělání veterinářství (43-41-M/01)

Sekundární cílovou skupinou jsou pedagogové všech partnerských škol, kteří se budou účastnit projektových workshopů. V cílové skupině bude obsažen 1 individuálně integrovaný žák.

Zdůvodnění potřebnosti


Projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí žáků v oblasti praktického vyučování, které mají přímou návaznost na uplatnitelnost a konkurenceschopnost absolventů na trhu práce. Potřebnost tohoto projektového záměru reflektuje nejen studie OECD (např. studie „Učení pro praxi - Přezkumy odborného vzdělávání a přípravy, leden 2010″), ale i průzkumy PISA nebo studie NÚOV. Potřebnost rozšíření a zkvalitnění praktického vzdělávání je také uvedena jako jedna z hlavních strategických linií vzdělávací politiky ČR v Národním programu rozvoje vzdělávání (tzv. Bílé knize).

Projekt, překládaný v partnerství třech škol, reaguje na nedostatečnou kvalitativní i kvantitativní úroveň zajišťování odborné přípravy na pracovištích zaměstnavatelů. Školy k těmto formám odborné přípravy přistupují na základě dvoustranných smluv se zaměstnavateli, mají však minimální možnost způsob realizace praxí ovlivnit a kontrolovat.

Navržené projektové aktivity zajistí provádění kvalitní praktické přípravy přímo ve škole a to na reálných nebo realitě blízkých úlohách.  Zapojení externích odborníků umožní v těchto střediscích seznámit žáky s novými technologiemi, pracovními postupy i trendy praxe a přispěje k budoucímu zkrácení adaptačního procesu ve firmě. Sdílení příkladů dobré praxe mezi školami a napříč obory na projektových workshopech přispěje k síťování škol, sdílení vazeb na firmy a zaměstnavatele, transferu zkušeností a vytváření mezioborových vazeb.

Výstupy projektu
Vybudování sedmi funkčních středisek praxe na třech partnerských školách pro podporu praktické výuky v šesti oborech.

Rozpočet projektu

Strukturální fond:  7 685 458 Kč
Státní rozpočet:  1 356 257 Kč
Celkem:  9 041 715 Kč

 

Veškeré informace o projektu naleznete zde.

Informační systém školy

Škola na facebooku

Dokumenty ke stažení

Jídelní lístek

Sdělení absolventům