Partneři školy

Certifikáty školy


Škola získala akreditaci

Přijímací řízení

Centrum odborné přípravy

Kontakt

ŠKOLA

Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
Koperníkova 1429
767 01 Kroměříž

Telefon:
573 338 932

E-mail:

Datová schránka:
4d6mi5r

IČ: 63459086

DOMOV MLÁDEŽE

Domov mádeže Štěchovice
Štěchovice 1315
767 01 Kroměříž

Telefon:
573 036 411 - ústředna

E-mail:
dm@vetkm.cz

Language / Sprache

Spolupracujeme


ZKOLA70. výročí UNESCOCentra vzděláváníEU - peníze středním školámNa stromě - kácení a údržbaČasopis ZPŠ
Maturitní zkoušky

Ukončování studia ve střední škole ve školním roce 2018/2019

Maturitní zkoušku může konat pouze žák, který úspěšně ukončil vzdělávání ve čtvrtém ročníku .

Přihlašování žáků ke zkoušce je písemné v termínech daných zákonem. Žáci se specifickými poruchami učení musí tuto skutečnost doložit písemně posudkem z PPP s aktuálním datem a opatřeným číselným kódem (RIP) společně s vyplněnou přihláškou.

Maturitní zkouška ve školním roce 2018/2019 se skládá ze dvou částí:

a)     společné (státní) části

b)     profilové (školní) části

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze dvou povinných předmětů a to z českého jazyka a literatury a cizího jazyka nebo matematiky.

  • zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se skládá z didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky – pro úspěšné složení žák musí úspěšně složit všechny části.
  • zkouška z matematiky se skládá z didaktického testu

Žák má právo se ve společné části  přihlásit ke dvěma nepovinným zkouškám (cizí jazyk, matematika).

Zkoušky společné části maturitní zkoušky vychází z katalogu požadavků pro základní úroveň.

Více informací o společné části maturitní zkoušky získáte na www.novamaturita.cz

 

Časový harmonogram společné části stanoví CERMAT po ukončení přihlašování žáků.

Ředitelka Tauferovy SOŠ veterinární Kroměříž rozhodla v souladu s § 79 zákona 561/2004 Sb. v platném znění o konání profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019

  • povinná část profilové maturitní zkoušky se skládá ze 3 předmětů a to
    • Praktická zkouška z odborných předmětů
    • Veterinářství (blok veterinárních předmětů) obsahuje tematické okruhy z předmětů Asanace, Hygiena a technologie potravin, Chirurgie, Laboratorní vyšetřovací metody, Nemoci zvířat, Porodnictví a inseminace
    • Zemědělský management (blok zemědělských předmětů) obsahuje tematické okruhy z předmětů Ekonomika, Chovatelství, Právo, Výživa a dietetika zvířat.
  • nepovinná část profilové maturitní zkoušky – škola nabízí možnost nepovinné maturitní zkoušky z předmětů biologie a chemie v rozsahu stanoveném platným školním vzdělávacím programem.

Všechny zkoušky s výjimkou Praktické zkoušky z odborných předmětů mají ústní formu.

Informační systém školy

Dne 30.4.2019 byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Škola na facebooku

Dokumenty ke stažení

Jídelní lístek

Sdělení absolventům